Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

Φυσικά Fillers

Φυσικά Fillers

Με τους αυξητικούς παράγοντες PRF-cGF-PRP μπορούμε πλέον να διορθώσουμε ρυτίδες περιστοματικά και να δώσουμε φυσική λάμψη και σύσφιξη στο πρόσωπο. Αρχικά γίνεται αιμοληψία και το αίμα του ασθενούς τοποθετείται σε ειδική συσκευή φυγοκέντρησης. Σε πολύ λίγο χρόνο έχουμε το διαχωρισμό αυξητικών παραγόντων (πρωτείνες) τους οποίους στη συνέχεια εγχύουμε στην περιοχή του προσώπου όπου επιθυμούμε.