Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

Οστικό μόσχευμα

Οστικό μόσχευμα

Το οστικό μόσχευμα είναι εργαστηριακά τροποποιημένο ή παρασκευασμένο οστό , συνήθως σε μορφή μικρών δοκίδων. Η προέλευσή του είναι συνήθως ανθρώπινη, χοίρεια, βόεια, αλογίσια ή τελείως τεχνητό. Τοποθετείται στη δέκτρια περιοχή με ειδικές χειρουργικές τεχνικές για την αναπλήρωση του χαμένου οστού επιτυγχάνοντας σημαντικά βιολογικά πλεονεκτήματα σε φυσικά και πρόσθετα δόντια αλλά και καλύτερη αισθητική. Τα μοσχεύματα αφομοιώνονται από τον οργανισμό με την πάροδο 3 – 6 μηνών