Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

Εξαγωγή Δοντιού

Εξαγωγή Δοντιού

Όταν κλινικά και ακτινογραφικά διαπιστωθεί ότι ένα δόντι δεν μπορεί ή δεν πρέπει να παραμείνει άλλο στη στοματική κοιλότητα τότε πρέπει ναι εξάγεται. Η εξαγωγή μπορεί να είναι απλή ή χειρουργική και γίνεται υπό την επίδραση τοπικού αναισθητικού. Στην απλή εξαγωγή, ικανό μέρος του δοντιού φαίνεται στο στόμα και εξάγεται. Δίνονται οδηγίες ενώ συνήθως δεν απαιτείται αγωγή ή συρραφή του τραύματος. Κατά τη χειρουργική εξαγωγή , όπως αρκετά συχνά συμβαίνει με τους φρονιμίτες, ελάχιστο ή καθόλου δόντι φαίνεται στο στόμα. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η διενέργεια τομής στα ούλα, συχνά η αφαίρεση μέρους τους οστού όταν αυτό εμποδίζει την αφαίρεση του δοντιού και τέλος συρραφή και χορήγηση αγωγής και οδηγιών.