Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

Εκτομή χαλινού

Εκτομή χαλινού

Είναι η χειρουργική μικροεπέμβαση κατά την οποία κόβεται και αφαιρείται ο χαλινός του άνω ή κάτω χείλους ή του χαλινού της γλώσσας. Χαλινός ονομάζεται ένα τμήμα μαλακού ιστού που ξεκινάει από το εσωτερικό των χειλιών ή της γλώσσας και καταλήγει στα ούλα. Σε κάποιες περιπτώσεις οι χαλινοί προκαλούν υφιζήσεις ή μεγάλο κενό μεταξύ των κεντρικών τομέων της άνω γνάθου. Οι χαλινοί εκτός από ορθοδοντικούς και περιοδοντολογικούς λόγους, αφαιρούνται σε μικρά παιδιά όταν δυσκολεύουν την ομιλία τους (βραχύς χαλινός γλώσσας). Ένας κοντός χαλινός στη γλώσσα θέλουμε να ελευθερώνεται το συντομότερο πριν δημιουργήσει λεκτικά προβλήματα στο παιδί. Στο ιατρείο μας πραγματοποιούμε τη συγκεκριμένη μικροεπέμβαση είτε με την κλασσική χειρουργική είτε με χρήση laser υπό τοπική αναισθησία.