Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

Χειρουργική Στόματος

Όταν κλινικά και ακτινογραφικά διαπιστωθεί ότι ένα δόντι δεν μπορεί ή δεν πρέπει να παραμείνει άλλο στη στοματική κοιλότητα τότε πρέπει ναι εξάγεται. Η εξαγωγή μπορεί να είναι απλή ή χειρουργική και γίνεται υπό την επίδραση τοπικού αναισθητικού. Στην απλή εξαγωγή, ικανό μέρος του δοντιού φαίνεται στο στόμα και εξάγεται. Δίνονται οδηγίες ενώ συνήθως δεν απαιτείται αγωγή ή συρραφή του τραύματος. Κατά τη χειρουργική εξαγωγή , όπως αρκετά συχνά συμβαίνει με τους φρονιμίτες, ελάχιστο ή καθόλου δόντι φαίνεται στο στόμα. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η διενέργεια τομής στα ούλα, συχνά η αφαίρεση μέρους τους οστού όταν αυτό εμποδίζει την αφαίρεση του δοντιού και τέλος συρραφή και χορήγηση αγωγής και οδηγιών.

Είναι η χειρουργική μικροεπέμβαση κατά την οποία αποκαλύπτουμε άμεσα επαρκές ύψος δοντιού για βιολογικούς λόγους ώστε να επιτύχουμε καλύτερες και μακροβιότερες προσθετικές αποκαταστάσεις.

Είναι η μικροχειρουργική επέμβαση κατά την οποία αποκαλύπτουμε μεγαλύτερο μέρος δοντιού είτε για βιολογικούς είτε για είτε για ορθοδοντικούς λόγους όπου αποκαλύπτουμε ένα έγκλειστο ή ημιέγκλειστο δόντι για να το ανασύρουμε ορθοδοντικά στη θέση του.

Είναι η χειρουργική μικροεπέμβαση κατά την οποία κόβεται και αφαιρείται ο χαλινός του άνω ή κάτω χείλους ή του χαλινού της γλώσσας. Χαλινός ονομάζεται ένα τμήμα μαλακού ιστού που ξεκινάει από το εσωτερικό των χειλιών ή της γλώσσας και καταλήγει στα ούλα. Σε κάποιες περιπτώσεις οι χαλινοί προκαλούν υφιζήσεις ή μεγάλο κενό μεταξύ των κεντρικών τομέων της άνω γνάθου. Οι χαλινοί εκτός από ορθοδοντικούς και περιοδοντολογικούς λόγους, αφαιρούνται σε μικρά παιδιά όταν δυσκολεύουν την ομιλία τους (βραχύς χαλινός γλώσσας). Ένας κοντός χαλινός στη γλώσσα θέλουμε να ελευθερώνεται το συντομότερο πριν δημιουργήσει λεκτικά προβλήματα στο παιδί. Στο ιατρείο μας πραγματοποιούμε τη συγκεκριμένη μικροεπέμβαση είτε με την κλασσική χειρουργική είτε με χρήση laser υπό τοπική αναισθησία.

Όταν χαμογελάτε έντονα εκτίθενται τα ούλα των προσθίων άνω δοντιών σας και δεν σας αρέσει??? Η ουλεκτομή μπορεί να είναι η λύση για εσάς. Ανήκει στις θεραπείες της ουλοπλαστικής ή πλαστικής του περιοδοντίου. Είναι η χειρουργική μικροεπέμβαση κατά την οποία γίνεται αφαίρεση ούλου γύρω από τα δόντια είτε για αισθητικούς λόγους είτε για λόγους υγείας των περιοδοντικών ιστών.

Ανύψωση ιγμορείου είναι η χειρουργική διαδικασία όπου ανυψώνουμε τη μεμβράνη του ιγμορείου τοποθετώντας οστικό μόσχευμα μεταξύ οστού της άνω γνάθου και της μεμβράνης του ιγμορείου. Με αυτό τον τρόπο αυξάνουμε το ύψος του οστού για να τοποθετήσουμε 1 ή περισσότερα εμφυτεύματα στην οπίσθια περιοχή της άνω γνάθου Η παραπάνω επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ταυτόχρονα με την επέμβαση τοποθέτησης του εμφυτεύματος στην περιοχή είτε να προηγηθεί.

Το οστικό μόσχευμα είναι εργαστηριακά τροποποιημένο ή παρασκευασμένο οστό , συνήθως σε μορφή μικρών δοκίδων. Η προέλευσή του είναι συνήθως ανθρώπινη, χοίρεια, βόεια, αλογίσια ή τελείως τεχνητό. Τοποθετείται στη δέκτρια περιοχή με ειδικές χειρουργικές τεχνικές για την αναπλήρωση του χαμένου οστού επιτυγχάνοντας σημαντικά βιολογικά πλεονεκτήματα σε φυσικά και πρόσθετα δόντια αλλά και καλύτερη αισθητική. Τα μοσχεύματα αφομοιώνονται από τον οργανισμό με την πάροδο 3 – 6 μηνών

Εισαγωγή των αυξητικών παραγόντων PRF, cGF στη σύγχρονη οδοντιατρική. Αρχικά γίνεται αιμοληψία και το αίμα του ασθενούς τοποθετείται σε ειδική συσκευή φυγοκέντρησης. Σε σύντομο χρόνο έχουμε το διαχωρισμό αυξητικών παραγόντων (πρωτείνες) τους οποίους χρησιμοποιούμε στην περιοδοντολογία στην ουλοπλαστική και σε πολλές χειρουργικές πράξεις του στόματος. Μπορούμε να κάνουμε χρήση της σύγχρονης αυτής τεχνικής: -σε εξαγωγές δοντιού ειδικά σε φρονιμίτες και χειρουργικές εξαγωγές -στη χειρουργική τοποθέτηση εμφυτεύματος/ων -σε περιοχές με μεγάλα οστικά ελλείμματα. Έτσι ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα φλεγμονής, μειώνουμε δραστικά τον πόνο και προάγουμε την επούλωση με πολύ καλά και προβλέψιμα αποτελέσματα στην αναγέννηση ιστών (ταχεία ανάρρωση και αποκατάσταση).