Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

Όψη πορσελάνης

Όψη πορσελάνης

Όψη πορσελάνης είναι η πιο συντηρητική αισθητική προσθετική αποκατάσταση. Έχει πάχος μόλις 0,5 του χιλιοστού από λευκό υλικό πορσελάνης και καλύπτει μόνο την πρόσθια επιφάνεια του δοντιού (αυτό που φαίνεται). Μπαίνουν συνήθως στα πρόσθια δόντια όπου έχουμε υψηλές αισθητικές απαιτήσεις επιτυγχάνοντας ένα όμορφο χαμόγελο με ελάχιστη αποκοπή οδοντικής ουσίας. Η τεχνική για την κατασκευή τους είναι ευαίσθητη ενώ υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις για τα δόντια στα οποία θα συγκολληθούν οι όψεις.