Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

Περιοδοντολογικός έλεγχος

Περιοδοντολογικός έλεγχος

Αναλυτικός Περιοδοντολογικός έλεγχος γίνεται όταν διαπιστωθεί προχωρημένη και εγκατεστημένη φλεγμονή στα ούλα. Γίνεται λήψη ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού και αναλυτικό περιοδοντόγραμμα, δηλαδή λεπτομερής καταγραφή της κατάστασης των ούλων γύρω από κάθε δόντι. Αυτά μας βοηθάνε να εκτιμήσουμε σωστά την έκταση της βλάβης των ούλων και των αιτιών που την προκάλεσε, να κάνουμε σωστή διάγνωση, να παράσχουμε την κατάλληλη κάθε φορά θεραπεία και να συγκρίνουμε την κατάσταση των ούλων πριν και μετά τη θεραπεία.