Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

Ουλικό μόσχευμα

Ουλικό μόσχευμα

Το ουλικό μόσχευμα είναι τμήμα μαλακού ιστού (ούλου) που τοποθετούμε σε περιοχές του στόματος όπου υπάρχει ανάγκη για παράδειγμα εκεί όπου έχει φανεί τμήμα της ρίζας του δοντιού λόγω υποχώρησης του ούλου (υφίζηση) ή όπου παρατηρείται κοίλανση στα ούλα λόγω απώλειας του όγκου των μαλακών ιστών ή του υποκείμενου οστού. Ουλικό μόσχευμα τοποθετούμε ακόμη και μετά από χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων για να ενισχύσουμε την περιοχή ώστε να επιτύχουμε μεγαλύτερο χρόνο παραμονής των εμφυτευμάτων αλλά και καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα στις προσθετικές αποκαταστάσεις