Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

Αυξητικοί παράγοντες_PRF-cGF

Αυξητικοί παράγοντες_PRF-cGF

Εισαγωγή των αυξητικών παραγόντων PRF, cGF στη σύγχρονη οδοντιατρική.
Αρχικά γίνεται αιμοληψία και το αίμα του ασθενούς τοποθετείται σε ειδική συσκευή φυγοκέντρησης. Σε σύντομο χρόνο έχουμε το διαχωρισμό αυξητικών παραγόντων (πρωτείνες) τους οποίους χρησιμοποιούμε στην περιοδοντολογία στην ουλοπλαστική και σε πολλές χειρουργικές πράξεις του στόματος.
Μπορούμε να κάνουμε χρήση της σύγχρονης αυτής τεχνικής:
-σε εξαγωγές δοντιού ειδικά σε φρονιμίτες και χειρουργικές εξαγωγές
-στη χειρουργική τοποθέτηση εμφυτεύματος/ων
-σε περιοχές με μεγάλα οστικά ελλείμματα.
Έτσι ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα φλεγμονής, μειώνουμε δραστικά τον πόνο και προάγουμε την επούλωση με πολύ καλά και προβλέψιμα αποτελέσματα στην αναγέννηση ιστών (ταχεία ανάρρωση και αποκατάσταση).