Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

Σύγχρονη ενδοδοντία (απονεύρωση)

Σύγχρονη ενδοδοντία (απονεύρωση)

Σκοπός στην ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) είναι η αφαίρεση του πολφού (μικροαγγεία-νεύρα) του δοντιού που βρίσκεται στο εσωτερικό του, και τελικά η άσηπτη και ερμητική έμφραξη των ριζών του δοντιού. Στη σύγχρονη ενδοδοντία η παραπάνω διαδικασία επιτυγχάνεται με τη χρήση μηχανοκίνητα περιστρεφόμενων μικροεργαλείων που προσαρμόζονται σε ειδική χειρολαβή. Ο αριθμός των μικροεργαλείων σε αυτή την περίπτωση είναι μικρότερος από αυτόν της κλασσικής μεθόδου και ο χρόνος της θεραπείας αρκετά συντομότερος. Η ερμητική έμφραξη επιτυγχάνεται τοποθετόντας 1 κώνο από το μόνιμο εμφρακτικό υλικό και θερμό εμφρακτικό υλικό που ρέει, με τη την τεχνική της κάθετης συμπύκνωσης. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται σε 2 ή ακόμη και 1 επίσκεψη.