Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

Κλασσική ενδοδοντία (απονεύρωση)

Κλασσική ενδοδοντία (απονεύρωση)

Σκοπός στην ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) είναι η αφαίρεση του πολφού (μικροαγγεία-νεύρα) του δοντιού που βρίσκεται στο εσωτερικό του, και τελικά η άσηπτη και ερμητική έμφραξη των ριζών του δοντιού. Στην κλασσική ενδοδοντία η παραπάνω διαδικασία γίνεται με χρήση μικροεργαλείων χειρός (βελόνες) ενώ η ερμητική έμφραξη επιτυγχάνεται στιβάζοντας πολλούς κώνους από το μόνιμο εμφρακτικό υλικό με τη την τεχνική της πλάγιας συμπύκνωσης. Η όλη διαδικασία χρειάζεται συνήθως 3 επισκέψεις.