Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτεύματος

Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτεύματος

Το οδοντικό εμφύτευμα προσομοιάζει τη ρίζα του δοντιού και είναι κατασκευασμένο από τιτάνιο.
Η τοποθέτησή του γίνεται χειρουργικά από ειδικά εκπαιδευμένο για αυτό οδοντίατρο, μέσα στο οστό της γνάθου στη θέση που καταλάμβανε η ρίζα του δοντιού που χάθηκε. Η επιφάνειά του είναι ειδικά διαμορφωμένη ώστε να ενσωματώνεται στο οστό της γνάθου μετά τη χειρουργική τοποθέτησή του ενώ στη συνέχεια πάνω του θα στηριχθεί ένα ή περισσότερα τεχνητά δόντια.
Τα ποσοστά επιτυχίας των εμφυτευμάτων όταν γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένους οδοντιάτρους, είναι πλέον πολύ υψηλά (>90%), ο χρόνος της επέμβασης μικρός και η αντοχή των υλικών πολύ μεγάλη.
Η σύγχρονη τεχνολογία με τη χρήση ειδικών software προσφέρει επιπλέον, για όποιον το επιθυμεί τη δυνατότητα:

  • ακριβούς χειρουργικής τοποθέτησης του εμφυτεύματος στην ιδανική θέση για την καλύτερη προσθετική αποκατάσταση
  • εκτίμησης της ανάγκης τοποθέτησης οστικού μοσχεύματος για την αισθητικά καλύτερη και μακροβιότερη προσθετική αποκατάσταση
  • μείωσης του μετεγχειρητικού πόνου, του οιδήματος και του χρόνου επούλωσης μείωσης του χρόνου της χειρουργικής επέμβασης
  • ελαχιστοποίησης των δυσάρεστων εκπλήξεων κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης με προβλέψιμα αποτελέσματα