Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

Προσωρινά δόντια

Προσωρινά δόντια

Τις περισσότερες φορές απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα από την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων μέχρι την τοποθέτηση της μόνιμης προσθετικής αποκατάστασης. (2 μήνες τουλάχιστον)
Ανάλογα με την περιοχή που τοποθετήθηκαν τα εμφυτεύματα, το επάγγελμα του ατόμου τη φυσική του δραστηριότητα κα μπορεί να απαιτηθεί η άμεση τοποθέτηση προσωρινών προσθετικών αποκαταστάσεων ώστε ο ασθενής να μην μένει χωρίς δόντια.
Οι προσωρινές αυτές αποκαταστάσεις μπορεί να είναι από ένα μονήρες δόντι μέχρι μια ολόκληρη οδοντοστοιχία (μασέλα). Στηρίζονται είτε στα εναπομείναντα δόντια είτε στα ούλα είτε σε μίνι εμφυτεύματα που τοποθετούνται για αυτό το σκοπό. Εκτός από τη λύση που δίνουν στο αισθητικό πρόβλημα του ασθενή, οι αποκαταστάσεις αυτές προετοιμάζουν κατά κάποιο τρόπο την περιοχή για να δεχθεί τη μόνιμη αποκατάσταση.