Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

Προσθετική σε εμφυτεύματα

Προσθετική σε εμφυτεύματα

Μετά την παρέλευση τουλάχιστον 2 μηνών από τη χειρουργική τους τοποθέτηση, τα εμφυτεύματα αποκαθίστανται μόνιμα είτε με ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις δοντιών (στεφάνες/θήκες ή γέφυρες) είτε με κινητές αποκαταστάσεις δοντιών, (οδοντοστοιχίες/μασέλες).
Το είδος αλλά και ο χρόνος της αποκατάστασης των εμφυτευμάτων επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που ένας ειδικά εκπαιδευμένος οδοντίατρος μπορεί και πρέπει να αξιολογήσει για την επίτευξη ενός σταθερού και βιολογικά ανεκτού αποτελέσματος.