Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

Εμφυτεύματα


Warning: Attempt to read property "image_intro_alt" on null in /home/odontiat/public_html/templates/shaper_helix3/html/layouts/joomla/content/intro_image.php on line 40

Το οδοντικό εμφύτευμα προσομοιάζει τη ρίζα του δοντιού και είναι κατασκευασμένο από τιτάνιο.
Η τοποθέτησή του γίνεται χειρουργικά από ειδικά εκπαιδευμένο για αυτό οδοντίατρο, μέσα στο οστό της γνάθου στη θέση που καταλάμβανε η ρίζα του δοντιού που χάθηκε. Η επιφάνειά του είναι ειδικά διαμορφωμένη ώστε να ενσωματώνεται στο οστό της γνάθου μετά τη χειρουργική τοποθέτησή του ενώ στη συνέχεια πάνω του θα στηριχθεί ένα ή περισσότερα τεχνητά δόντια.
Τα ποσοστά επιτυχίας των εμφυτευμάτων όταν γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένους οδοντιάτρους, είναι πλέον πολύ υψηλά (>90%), ο χρόνος της επέμβασης μικρός και η αντοχή των υλικών πολύ μεγάλη.
Η σύγχρονη τεχνολογία με τη χρήση ειδικών software προσφέρει επιπλέον, για όποιον το επιθυμεί τη δυνατότητα:

  • ακριβούς χειρουργικής τοποθέτησης του εμφυτεύματος στην ιδανική θέση για την καλύτερη προσθετική αποκατάσταση
  • εκτίμησης της ανάγκης τοποθέτησης οστικού μοσχεύματος για την αισθητικά καλύτερη και μακροβιότερη προσθετική αποκατάσταση
  • μείωσης του μετεγχειρητικού πόνου, του οιδήματος και του χρόνου επούλωσης μείωσης του χρόνου της χειρουργικής επέμβασης
  • ελαχιστοποίησης των δυσάρεστων εκπλήξεων κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης με προβλέψιμα αποτελέσματα

Warning: Attempt to read property "image_intro_alt" on null in /home/odontiat/public_html/templates/shaper_helix3/html/layouts/joomla/content/intro_image.php on line 40

Τις περισσότερες φορές απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα από την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων μέχρι την τοποθέτηση της μόνιμης προσθετικής αποκατάστασης. (2 μήνες τουλάχιστον)
Ανάλογα με την περιοχή που τοποθετήθηκαν τα εμφυτεύματα, το επάγγελμα του ατόμου τη φυσική του δραστηριότητα κα μπορεί να απαιτηθεί η άμεση τοποθέτηση προσωρινών προσθετικών αποκαταστάσεων ώστε ο ασθενής να μην μένει χωρίς δόντια.
Οι προσωρινές αυτές αποκαταστάσεις μπορεί να είναι από ένα μονήρες δόντι μέχρι μια ολόκληρη οδοντοστοιχία (μασέλα). Στηρίζονται είτε στα εναπομείναντα δόντια είτε στα ούλα είτε σε μίνι εμφυτεύματα που τοποθετούνται για αυτό το σκοπό. Εκτός από τη λύση που δίνουν στο αισθητικό πρόβλημα του ασθενή, οι αποκαταστάσεις αυτές προετοιμάζουν κατά κάποιο τρόπο την περιοχή για να δεχθεί τη μόνιμη αποκατάσταση.


Warning: Attempt to read property "image_intro_alt" on null in /home/odontiat/public_html/templates/shaper_helix3/html/layouts/joomla/content/intro_image.php on line 40

Μετά την παρέλευση τουλάχιστον 2 μηνών από τη χειρουργική τους τοποθέτηση, τα εμφυτεύματα αποκαθίστανται μόνιμα είτε με ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις δοντιών (στεφάνες/θήκες ή γέφυρες) είτε με κινητές αποκαταστάσεις δοντιών, (οδοντοστοιχίες/μασέλες).
Το είδος αλλά και ο χρόνος της αποκατάστασης των εμφυτευμάτων επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που ένας ειδικά εκπαιδευμένος οδοντίατρος μπορεί και πρέπει να αξιολογήσει για την επίτευξη ενός σταθερού και βιολογικά ανεκτού αποτελέσματος.


Warning: Attempt to read property "image_intro_alt" on null in /home/odontiat/public_html/templates/shaper_helix3/html/layouts/joomla/content/intro_image.php on line 40

Εισαγωγή των αυξητικών παραγόντων PRF, cGF στη σύγχρονη οδοντιατρική. Αρχικά γίνεται αιμοληψία και το αίμα του ασθενούς τοποθετείται σε ειδική συσκευή φυγοκέντρησης. Σε σύντομο χρόνο έχουμε το διαχωρισμό αυξητικών παραγόντων (πρωτείνες) τους οποίους χρησιμοποιούμε στην περιοδοντολογία στην ουλοπλαστική και σε πολλές χειρουργικές πράξεις του στόματος.

Μπορούμε να κάνουμε χρήση της σύγχρονης αυτής τεχνικής:

  • σε εξαγωγές δοντιού ειδικά σε φρονιμίτες και χειρουργικές εξαγωγές
  • στη χειρουργική τοποθέτηση εμφυτεύματος/ων -σε περιοχές με μεγάλα οστικά ελλείμματα.

Έτσι ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα φλεγμονής, μειώνουμε δραστικά τον πόνο και προάγουμε την επούλωση με πολύ καλά και προβλέψιμα αποτελέσματα στην αναγέννηση ιστών (ταχεία ανάρρωση και αποκατάσταση).