Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

Όψεις Ρητίνης (bonding)

Όψεις Ρητίνης (bonding)

Οι όψεις ρητίνης εφαρμόζονται στο ιατρείο, συνήθως σε μία επίσκεψη, αφού πρώτα έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία και προσεκτική μελέτη του κάθε περιστατικού. Γίνεται με τη χρήση των κατάλληλων κάθε φορά υλικών με σκοπό: Να αποδώσουμε ένα καλύτερο χρωματικό τόνο στα δόντια Να «διορθώσουμε» μικρές ανωμαλίες θέσης, κλίσης και στροφής των δοντιών Να βελτιώσουμε το σχήμα και το μέγεθος των δοντιών Να κλείσουμε τα κενά σε αραιά δόντια Να καλύψουμε μικρές δυσχρωμίες, διαβρώσεις και αποτριβές των δοντιών.