Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

Λεύκανση

ΛΕΥΚΑΝΣΗ

Το χρώμα των δοντιών καθορίζεται γενετικά και επηρεάζεται από την ηλικία, τις διατροφικές συνήθειες, το κάπνισμα, τη λήψη φαρμάκων, τραυματισμό των δοντιών (κυρίως πρόσθια άνω περιοχή) είτε από οδοντιατρικές εργασίες που έχουν γίνει στο παρελθόν.
Λεύκανση είναι η διαδικασία κατά την οποία βελτιώνουμε το χρώμα και τη φωτεινότητα των δοντιών προς το λευκότερο χωρίς να αλλοιώνεται η φυσική τους όψη.
Στο οδοντιατρείο μας γίνεται λήψη φωτογραφιών πριν και μετά τη λεύκανση ώστε να διαπιστωθεί η χρωματική διαφορά.