Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

Αισθητική Οδοντιατρική

Όψη πορσελάνης

Η όψη πορσελάνης είναι η πιο συντηρητική αισθητική προσθετική αποκατάσταση. Έχει πάχος μόλις 0,5 του χιλιοστού από λευκό υλικό πορσελάνης και καλύπτει μόνο την πρόσθια επιφάνεια του δοντιού (αυτό που φαίνεται). Μπαίνουν συνήθως στα πρόσθια δόντια όπου έχουμε υψηλές αισθητικές απαιτήσεις επιτυγχάνοντας ένα όμορφο χαμόγελο με ελάχιστη αποκοπή οδοντικής ουσίας. Η τεχνική για την κατασκευή τους είναι ευαίσθητη ενώ υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις για την επιλογή των δοντιών που θα δεχθούν τις όψεις.
Copyright © 2020 Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8 Ηράκλειο Κρήτη 2810 284063