Εξαγωγή δοντιού ή ρίζας
Χειρουργική εξαγωγή δοντιού ή ρίζας με συρραφή
Χειρουργική εξαγωγή ημιέγκλειστου ή έγκλειστου φρονημίτη
Αντιμετώπιση ξηρού ή επώδυνου φατνίου
Αντιμετώπιση περιστεφανίτιδας
Χειρουργική αποκάλυψη έγκλειστου δοντιού προς ανατολή, σε συνεννόηση με ορθοδοντικό
Χειρουργική αφαίρεση κύστεων γνάθου
Εκτομή χαλινών για ορθοδοντικούς ή αισθητικούς λόγους
Διάνοιξη αποστήματος (ενδοστοματικά)

Χειρουργική επιμήκυσνη μύλης