Κάλυψη οπών και σχισμών (sealants).
Εμφράξεις νεογιλών (παιδικών) δοντιών
Φθορίωση δοντιών
Μηχάνημα Διατήρηση χώρου λόγω πρώιμης απώλειας νεογιλών δοντιών, ως την ανατολή των μονίμων

Κινητές ορθοδοντικές συσκευές

Ανοξείδωτες στεφάνες σε οπίσθια νεογιλά δόντια

Πολφοτομή
Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) νεογιλών δοντιών
Εξαγωγή νεογιλών δοντιών και ριζών
Επανεμφύτευση και ακινητοποίηση νεογιλού δοντιού μετά από τραυματική εκγόμφωση

Αντιμετώπιση τραύματος παιδικών δοντιών