Κλινικός έλεγχος

Χορήγηση πιστοποιητικού μετά από εξέταση
Ψηφιακή ακτινογραφία με ελάχιστη δόση ακτινοβολίας
Αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού (απόστημα, πολφίτιδα, περιστεφανίτιδα, τραύμα δοντιού, ξηρό φατνίο κα)
Επανασυγκόλληση στεφάνης-γέφυρας
Σοδοβολή Φθορίωση Στίλβωση δοντιών