Εμμανουήλ Μ. Φραγκιαδάκης

Διεύθυνση:
Έβανς 8
Ηράκλειο
Κρήτη
71201
Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2810 - 284063
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου: 6983518177
E-Mail