Υπηρεσίες

Ανώδυνη ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) δοντιών
Ενδοδοντιή θεραπεία δοντιού σε ΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ με τα πιο αξιόπιστα μηχανοκίνητα μέσα και σύγχρονα μέσα έμφραξης ριζικών σωλήνων.

Χειρουργική αντιμετώπιση απονευρωμένων δοντιών (ακρορριζεκτομή, διχοτόμηση ριζών, προγομφοποίηση κα)

Πολφοτομές σε παιδικά δόντια

Σφραγίσματα νανουβριδικών ρητινών.
Σύνθετες εμφράξεις
νανουβριδικών ρητινών.

Εμφράξεις υαλοϊονομερούς κονίας για παιδιά

Εμφράξεις αμαλγάματος (απλές-σύνθετες)

Ανασύσταση δοντιών με ενδορριζικό άξονα
Ένθετες ή επένθετες εμφράξεις με αισθητικά υλικά

 

Κλινικός έλεγχος

Χορήγηση πιστοποιητικού μετά από εξέταση
Ψηφιακή ακτινογραφία με ελάχιστη δόση ακτινοβολίας
Αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού (απόστημα, πολφίτιδα, περιστεφανίτιδα, τραύμα δοντιού, ξηρό φατνίο κα)
Επανασυγκόλληση στεφάνης-γέφυρας
Σοδοβολή Φθορίωση Στίλβωση δοντιών

 

Xειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων Τιτανίου / Ζιρκονίας (Γερμανικά, Ελβετικά)

Προσθετική αποκατάσταση εμφυτευμάτων, εξατομικευμένη στην κάθε περίπτωση επιδιώνοντας πάντα το καλύτερο δυνατόν αισθητικό αποτέλεσμα

Τοποθέτηση προσωρινών αποκαταστάσεων κατά την περίοδο ενσωμάτωσης εμφυτευμάτων

Ειδικές χειρουργικές τεχνικές διαχείρισης σκληρών και μαλακών ιστών για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (ανύψωση ιγμορείου, μεταφορά κρημνών)

Τακτικός επανέλεγχος με στόχο την καλύτερη και μακρόχρονη λειτουργία των εμφυτευμάτων στο στόμα