Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Σφραγίσματα νανουβριδικών ρητινών.
Σύνθετες εμφράξεις
νανουβριδικών ρητινών.

Εμφράξεις υαλοϊονομερούς κονίας για παιδιά

Εμφράξεις αμαλγάματος (απλές-σύνθετες)

Ανασύσταση δοντιών με ενδορριζικό άξονα
Ένθετες ή επένθετες εμφράξεις με αισθητικά υλικά

 

Copyright © 2020 Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8 Ηράκλειο Κρήτη 2810 284063