Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Κλινικός έλεγχος

Χορήγηση πιστοποιητικού μετά από εξέταση
Ψηφιακή ακτινογραφία με ελάχιστη δόση ακτινοβολίας
Αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού (απόστημα, πολφίτιδα, περιστεφανίτιδα, τραύμα δοντιού, ξηρό φατνίο κα)
Επανασυγκόλληση στεφάνης-γέφυρας
Σοδοβολή Φθορίωση Στίλβωση δοντιών

 

Copyright © 2020 Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8 Ηράκλειο Κρήτη 2810 284063