Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Xειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων Τιτανίου / Ζιρκονίας (Γερμανικά, Ελβετικά)

Προσθετική αποκατάσταση εμφυτευμάτων, εξατομικευμένη στην κάθε περίπτωση επιδιώνοντας πάντα το καλύτερο δυνατόν αισθητικό αποτέλεσμα

Τοποθέτηση προσωρινών αποκαταστάσεων κατά την περίοδο ενσωμάτωσης εμφυτευμάτων

Ειδικές χειρουργικές τεχνικές διαχείρισης σκληρών και μαλακών ιστών για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (ανύψωση ιγμορείου, μεταφορά κρημνών)

Τακτικός επανέλεγχος με στόχο την καλύτερη και μακρόχρονη λειτουργία των εμφυτευμάτων στο στόμα

Copyright © 2020 Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8 Ηράκλειο Κρήτη 2810 284063